Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları III

Published:
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Excerpt:

“Dünden Bugüne İktisat Yazıları” kitap serimizin üçüncü kitabı ECOEI Yayınlarının kitabı olarak okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Bu kitap nitelikli ve özgün çalışmaların biraraya getirilip derlenmesiyle oluşturulmuştur. Kitapta yer alan çalışmalar hakem kurulunun denetiminden geçtikten sonra kitapta yer almaya hak kazanmıştır. Akademisyenlerin ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yaparken faydalanabilecekleri ve onlara yardımcı olabilecek ulusal bir kaynak olması amacıyla basılan kitabımız www.ecoei.org sitesinde yer alan kütüphanemizde yer almaktadır.

READ MORE

Dünden Bugüne İktisat Yazıları kitabımızın üçüncüsünün iktisat alanında araştırma yapan genç iktisatçılara, iktisat konularına meraklı olan okuyuculara faydalı olmasını ve yeni ufuklar açmasını diliyoruz. Kitabın teknik bir kitap olması okuyucunun ortalama iktisat bilgisine ihtiyaç hissedilmesine neden olacaktır. Ancak bu teknik boyut akademik çalışmlarını yapan okuyucalarımız açısından değerli bir kaynak kitap olması ümit ediyoruz.

COLLAPSE
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *