Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

Dünden Bugüne

Ekonomi Yazıları
Editions:PDF (Turkish) - First Edition
ISBN: 12345678
Size: 40.00 x 70.00 cm
Pages: 50

Articles:
1. Döviz Kuru Ve Petrol Fiyatı İlişkisi - Küresel Finans Krizi Sonrası Deneyimler
Engin DÜCAN, Mehmet ŞENTÜRK
2. Küreselleşme ve Bilgi Toplumu Bağlamında Türkiye Ekonomisi ve Yapısal Dönüşümü
Muhittin ADIGÜZEL
3. Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun Yapısal Nedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016)
Sema YILMAZ GENÇ, Mehmet Emin YARDIMCI, Kadir GÖÇERİ
4. Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri İle Analizi: Türkiye Örneği
Hamza ÇEŞTEPE, Erdem GÜDENOĞLU
5. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye İş Bankası’nın Kuruluşu ve Ekonomiye Etkisi
Murat PIÇAK, Duygu SÜLOĞLU, Abdullah EKER
6. Kurumsal İktisadi Düşüncenin Terminolojik ve Metodolojik Bir İncelemesi
Sema Yılmaz GENÇ, Ramazan EKİZ
7. Bütçe Dışı Fonlar Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Ekonomisi Örneği
Mehmet Çağrı GÖZEN, İsa BUCAK
8. Türkiye’de Sendikalaşmanın Tarihsel Gelişimi
Murat PIÇAK, Hamza KADAH
9. 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
Mehmet Emin YARDIMCI, Muhammet Rıdvan İNCE, Ramazan EKİZ
10. McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması
Muhammed Erkam DOĞRU, Nuran COŞKUN, Süleyman DEĞİRMEN
11. Gelir Eşitsizliğini Azaltmaya Yönelik Kamu Politikaları Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri Örneği
Ahmet ŞAHBAZ, Mustafa GÖMLEKSİZ, Fatih KALECİ
12. Beşeri Sermayenin İnovatif Atakları
Ayhan ORHAN
13. Türkiye’de Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının İncelenmesi
Melike E. BİLDİRİCİ, İlknur KOÇ
Full Book:

Download “Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları” Dünden-Bugüne-Ekonomi-Yazıları.pdf – Downloaded 143 times – 5 MB

Published:
Publisher: Küv Yayınları
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Genres:
Tags: