Kayıt Dışı İstihdam: Kocaeli Üniversitesi Örneği

Bu Çalışma Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma projesinin bir parçası olan Mevcut Durum Analizidir.

Published:
Publisher: Küv Yayınları
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Excerpt:

ÖNSÖZ

Kayıt dışı istihdam yükselen ekonomilerin temel sorunlarından biridir. Ülkeler ekonomik gelişimlerini sağlama sürecinde çalışan emek faktörünü kayıt altına alınması konusunda problemler yaşamaktadır. Türkiye’de 2000’li yıllarda %50 civarında olan kayıt dışı istihdam oranı günümüzde %35 seviyelerine çekilmiştir. Ancak bu oran hala AB ortalamasının (%10) çok üzerindedir. Bu çerçevede Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday ülkeler problemli konuları Avrupa standartlarına çekmesi beklenir. Bu çalışma bahsi geçen standartlara çekme sürecinde yapılan projelerden biri olan ve Kocaeli Üniversitesinin yürütücü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA)’nın iştirakçi olarak yer aldığı Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma projesinin bir parçası olarak yapılan Mevcut Durum Analizidir.

READ MORE

Ana amacı bilinç oluşturmak olan projenin temel ayaklarından biri olan Mevcut durum analizi ile hedef kitlesi Üniversite öğrencilerinin Kayıt dışı istihdama karşı bakış açılarının, duruşlarının ve beklentilerinin sorgulandığı bir anket çalışmasının analiz sonuçlarını içermektedir.

Analiz öncelikle tam sayım için düşünülmüş olup ancak fiziki zorluklar sebebiyle tabakalı örnekleme yoluyla anketler yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılmıştır. Anketlerin güvenirlilik ve geçerlilikleri test edildikten sonra eksik ve yanlış bilgilerin verildiği anketler çıkarılmıştır. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık %10’una tekabül eden 8282 anket ile analiz yapılmıştır.

Sorunu çözmek için öncelikli olarak sorunun tespit edilmesi gerekir. Bu bağlamda Mevcut Durum Analizi Kocaeli Üniversitesi öğrencilerin Kayıt dışı istihdama bakışını gösteren analiz ülkemizin önemli sorunlarından birine çözüm bulunmasına katkı sağlamasını dileriz.

COLLAPSE