Books Edited By Ayhan Orhan

Doç. Dr. Ayhan ORHAN Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Para politikası, Türkiye Ekonomisi ve makroiktisat alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dersler vermektedir. Bunlara ilave olarak, iktisadi krizler, çevre ekonomisi ve şehir ekonomisi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.