Books Edited By Mehmet Çağrı Gözen

Mehmet Çağrı GÖZEN Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ekonometri ve iktisat teorisi alanlarının yanı sıra finansal iktisat alanında çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi’nde iktisat doktora eğitimine devam etmektedir